© 2023 by Skydata Oy - all rights reserved

Rakentaminen & Infra

Rakennustarkastukset vaativat usein tarkastus tiimejä, jotka suorittavat tarkastuksia tutkimalla seiniä, kävelemällä katoilla ja rakennustelineillä. Työ on aikaavievää ja usein myös riskialtista.

Hyödyntämällä multikoptereita, tarkastukset voidaan suorittaa monenlaisin keinoin. Tarkastajat voivat kuvata tai kuvauttaa kohteen 4K videotarkkuudella ja 20mp valokuvatarkkuudella helposti vaikka toistuvasti projektin edetessä. Kohteesta voidaan ottaa ortokuva, jossa jopa useista sadoista kuvista yhdistetty tarkka 2cm/pikseli kuvamateriaali voidaan analysoida ja muodostaa erilaisia 3D malleja. Kuvien analysointi ja jälkikäsittely toteutetaan turvallisesti maassa.

Kuvaamalla toistuvasti kohteita, voidaan rakennusvirheet tunnistaa nopeasti ja reagoida niihin viipymättä.

Modulaarisuutensa ansiosta, laitteet voidaan varustaa helposti erilaisilla kameroilla ja vaihtaa kameroita kesken kuvauksen. Uudella Matrice 210 mallilla voidaan kuvata samaan aikaan kahdella kameralla eli yhdellä lentokerralla tallentaa esimerkiksi lämpökameramateriaali sekä valokuvat tai tutkia kohdetta superzoom kameralla samaan aikaan lämpäkameran kanssa.

Lämpökuvaus & SuperZoom

Samaa kalustoa voidaan hyödyntää vaihtamalla kamera muutamassa sekunnissa Zenmuse XT lämpökameraan tai jopa 180x zoomilla varustettuun Zenmuse Z30 superzoom kameraan. Uudella Matrice 210 multikopterilla, kohdetta voidaan kuvata saman aikaisesti lämpökameralla ja superzoom kameralla tai vaihtoehtoisesti videokameralla joka ottaa myös valokuvia. Yhdellä lennolla saadaan kahden kameran kuvamateriaali tallennettua tehokkaasti jolloin projekti tehostuu entisestään.

Nykyään voidaan käyttää myös lämpökameraa ortokuvauksessa eli ottaa useita satoja kuvia lämpökameralla niin että kuva-alueet limittyvät ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi. Uudella tekniikalla pystymme tarjoamaan myös orto-lämpökuvissa radiometriset ominaisuudet eli yhdistetty lämpömosaiikkikuva voi sisältää myös radiometrisyyden, jonka avulla kuvaa voidaan analysoida FLIR TOOLS ohjelmistolla jälkeenpäin.

Liikenne

Liikenneverkosto kasvaa ja vaatii entistä enemmän huolenpitoa, suunnitelmallisuutta ja uusia toimenpiteitä, jotta infrastruktuuri toimii tehokkaasti ja on turvallinen.

Multikoptereilla suoritettavat kartoituslennot ovat kustannustehokkaita ja tarjoavat nykyään hyvin tarkkoja tuloksia. Lennoilta kerätty kuvadata käsitellään erikoisohjelmalla ja saadaan senttimetrien tarkkuudella olevia 2D ortomosaiikki kuvia ja karttoja sekä 3D virtuaalisia malleja. Asiantuntijat voivat hyödyntää kerättyä dataa liikenneverkoston suunnittelussa tehokkaammin.

Multikoptereita voidaan käyttää myös liikenteen seuraamiseen kustannustehokkaasti.

Mapping & Surveying